Webinar: Het delen van ervaringen uit de pedicure praktijk

Doel cursus/webinar:

 • Het uitwisselen van kennis, het bezien van verschillende werkwijze met betrekking tot het pedicure vak
 • Verdieping van het pedicure vak
 • Deskundigheid en de kwaliteit van het werk verbeteren
 • Het verbeteren van het oplossend vermogen
 • Werken aan een betere werkhouding zodat lichamelijke klachten opgeheven of verminderd gaan worden
 • Efficiënter en effectiever leren werken
 • De cursus zal gegeven worden via zoom zodat de deelnemers elkaar kunnen zien en met elkaar kunnen communiceren zowel onderling als apart
 • Pedicures komen op deze manier in een actieve manier in contact met collega’s
 • Het delen van kennis en ervaring in een vertrouwde omgeving
 • Het ontmoeten van (nieuwe)collega’s
 • Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen

Voordelen van het delen van ervaring:

 • Je deelt ervaring om (samen) dingen beter te doen of om van elkaar te leren
 • Je bouwt een netwerk op
 • Je kennis neemt toe
 • Je bereikt meer door het delen van ervaringen.
 • Goede ideeën ontstaan vaak na een groepsdiscussie of een brainstormsessie

De volgende thema’s zullen tijdens de Webinar aan bod komen:

 • Het opstellen van een behandelplan
 • Casuïstiek uit de pedicure praktijk
 • Oncologische cliënten wanneer mag ik behandelen?
 • Oorzaak en gevolg van voetproblemen
 • Hoe creëer je een veilige en gezonde werkomgeving(lichaamshouding)
 • Tips ambulant werken
 • Verwijsbrief schrijven naar de aanpalende zorg
Z

Inclusief

Certificaat

Accreditatie

3 punten

Domein

Reflectie(intervisiegroepen)