AVG privacy verklaring

Bij Dijkstra pedicure training hechten wij  veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens zoals o.a. bankrekening nummer( zakelijk)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens:

 • Werkzaamheden te beschouwen als primaire dienstverlening, in het kader waarvan verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt.
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals wij nodig hebben voor onze administratie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens:

 • Dijkstra pedicure training bewaart U gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk

Delen van persoonsgegevens door derden:

 • Dijkstra pedicure training vertrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens:

 • Wachtwoord policy
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden

Contactgegevens:

Dijkstra pedicure training

Info@dijkstra-pedicuretraining.nl

Nieuwstraat 26

6431 KT Hoensbroek

Telefoonnummer:045-5212466

 

Adres

Nieuwstraat 28
6431 KT Hoensbroek

Telefoon

045-521 24 66

E-mail

info@dijkstra-pedicuretraining.nl